Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Utworzono dnia 04.09.2019

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samorządowa Instytucja Kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowcu, ul. Rynek 16, 28-520 Opatowiec, reprezentowana przez Dyrektora.

2. Inspektorem Ochrony Danych w Samorządowej Instytucji Kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna Opatowcu jest Pan Ireneusz Grzyb, z którym można skontaktować się za pomocą adresu poczty elektronicznej: inspektor@cbi24.pl

3. Biblioteka przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu umożliwienia korzystania z zasobów Biblioteki, ochrony udostępnianych materiałów (zapewnienie zwrotu wypożyczonych materiałów lub ich równowartości), prowadzenia badań czytelniczych i statystycznych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do korzystania z zasobów Biblioteki, odmowa podania danych skutkować będzie odmową realizacji usługi.

4.Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowym jest art. 6 ust. 1 lit. a) i c) RODO oraz konieczność zrealizowania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.

5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, organizacjom międzynarodowym lub do państwa trzeciego oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

7. W związku z przetwarzaniem przez Samorządową Instytucję Kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowcu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

- dostępu do swoich danych osobowych,

- poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania swoich danych osobowych,

- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych,

- prawo do przenoszenia danych,

- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO .

 
Godziny otwarcia biblioteki:
Poniedziałek
1200 - 1800
Wtorek
800 - 1500
Środa
1200 - 1800
Czwartek
800 - 1500
Piątek
1200 - 1800

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Listopad 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Imieniny